Line ID: @rem45

ตัวแทนซื้อขาย
อสังหาฯ

ที่ปรึกษา
​ด้านอสังหาฯ

เราเป็นตัวแทนซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ที่มีประสบการณ์มืออาชีพ มาเป็นเวลาหลายปี
สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด
คือ การตอบสนองให้ตรงความต้องการของคุณ
จะซื้อ จะขาย หาบ้านอยู่อาศัย ลงทุนปล่อยเช่า...
REM45 ยินดีให้บริการ
ทีมงานของเราได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
และมีความรู้ความชำนาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพฯ
เรายินดีที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับด้านอสังหาริมทรัพย์
เพื่อนำความเข้าใจและความสำเร็จมาให้คุณมากที่สุด
REM45 คือ พาร์ทเนอร์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดีทึ่สุดของคุณ

ออกแบบตกแต่ง
ภายใน-ภายนอก

ศึกษาความเป็น
ไปได้ของโครงการ

บริการการศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์
จะช่วยให้เข้าใจในกระบวนการจัดทำงบประมาณด้านเงินทุน
ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งโครงการในระยะสั้นและระยะยาวโดยพิจารณาจากระยะเวลาเงินกู้

ด้วยความชำนาญในด้านการออกแบบและการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมทีมงานของเรายินดีที่จะให้บริการคุณ
ในการปรับปรุงตกแต่งภายในและภายนอกอาคาร
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการใช้ชีวิตและการลงทุนของคุณ